start…till Holmgrens Vättern kors o tvärs att vara SSV:s gäster onsdagen den 31 juli med ankomst ca kl 14.00-17.00. Hamnen i Vadstena är numera utbyggd med ca 60 nya bryggplatser. Vi kommer att ta emot Er på lilla hamnarmen och fylla platserna utmed bryggor och kaj innanför bron i första hand. Det är båtar som inte har så stort djupgående 1.50-1.70. Större båtar anvisar vi plats långt ut på bryggorna. Alla skall få plats. Toalett finns i vårt klubbhus som är öppet fram till torsdag morgon ca kl 10-11 då vi räknar med att hela eskadern har seglat vidare till Hjo. Det finns också toaletter i grå hamnmagasinet vid minigolfen.

Under kvällen den 31 juli samlas vi på Stora torget och på restaurang Vadstena Valven som står för maten. Det kommer att vara platser på den ordinarie uteserveringen och ett tält så att alla får plats. Vi har också tänkt att det skall vara någon form av underhållning i samband med att vi sitter ner och äter.

Klicka här för inbjudan i Word-format!