Regler för båtplan 2021 vid sjösättning och upptagning

 SSV disponerar båtplanen för uppställning av båtar på märkta platser till den 15 juni samt från den 1 september.

Sommartid 15 juni till den 1 september skall båtplanen platserna 1 till 34 användas till uppställningsplats för husbilar.

Detta innebär att SSV måste flytta alla vagnar och kvarvarande båtar till tillfälliga platser nr 40-55 under sommaren.

Du som sjösätter måste märka din vagn med båtplatsnummer, namn och telefonnummer. Samt placera vagnen på anvisad sommarplats.

Vagnen skall inte pallas upp eller låsas, och dragstång skall placeras i draghöjd för att flyttning av vagnen skall underlättas senare vid sjösättning eller om annat flyttningsbehov uppstår.