Segelsällskapet Vättern

Hamngatan 9

59230 Vadstena

Stefan Holmertz, ordförande        ordf@ssvat.se

Jan-Åke Roxberg, sekreterare       sekr@ssvat.se

Jonas Carlsson, kassör                   faktura@ssvat.se

Saker rörande hemsidan skickas till web@ssvat.se