Välkommen till ett av Sveriges äldsta segelsällskap

Visst är det märkligt att ett av Sveriges äldsta segelsällskap, grundat redan 1885, finns vid en insjö när landet har en av Europas längsta kuststräckor. Men det är inte vilken insjö som helst visserligen, och inte i vilken stad som helst heller. I Vadstena vid Vättern finns en genuin och väldokumenterad seglingstradition. Det är den vi tar tillvara på för att göra 2020-talets seglarliv såväl så spännande, lustfyllt och bekvämt som det någonsin är möjligt. Bli med du med!

Bli medlem

Alla fördelar med att vara medlem i SSV

Läs mer

Kappsegling

Kappseglingsprogram, resultat med mera

Läs mer

Medlemsinfo

Sjösättning, upptagning, stadgar, medlemsbladet Piren, protokoll med mera

Läs mer

SSV har årsmöte den 11/3 kl 19:00i Klubbhuset

SSV bjuder på fika, mer info i Piren nr 101.

”Det pågår en diskussion med kommunen om hur båtplatserna skall administreras och skötas i
framtiden. Där båtklubbarna tillsammans fått ett kontraktsförslag för att driva detta.
Detta är en mycket stor fråga som måste engagera alla medlemmar – därför tar vi upp detta på
årsmötet och ber om medlemmarnas åsikter (se separat information i denna Piren)
Dessutom pågår ett arbete i kommunen om en ny översiktsplan och olika detaljplaner som
innefattar hamnområdet. Denna detaljplan skall presenteras under 2024 och kan påverka alla
båtägare och hur SSV kan bedriva sin verksamhet i framtiden.
Nu är det dags att engagera sig som enskild medlem! Det går inte att klaga på kommunen i
efterhand, eller stå på bryggan och svära – då är det för sent!”

Stefan Holmertz, ordförande SSV

SSV regatta med kungakannan och kungaracet avgjordes lördagen den 18 juni med fina seglingar av 10 medverkande båtar. Vinnare kungakannan: bröderna Roxberg.
Vinnare kungaracet: Bo Rogalin.