Vi har beslutat att medlemsavgifterna skall vara inbetalda före sjösättning, dock senast 30/3 varje år. Detta för att förhindra onödigt trassel för oss alla. Har inte avgifterna betalats i tid, kan man eller inte räkna med att dra nytta av medlemsförmånerna.
Några prisuppgifter:
Medlemsavgift familj 300kr
Medlemsavgift enskild 175kr
Junior t.o.m. 21 år 100kr
Mastboden, pris/plats 100kr
Båtplan 200kr
Nyckel, servicebrygga & mastkran 150kr (deponeringsavgift 200kr)
Nyckel till klubbhuset endast deponeringsavgift 200kr.
Påminnelseavgift 300kr (fr.o.m. 2014)

OBS! SSV har avslutat sitt Postgironummer och övergått till Bankgironr. 839-1658.