För våren 2012 är följande lördagar planerade för sjösättning.
5 maj, 12 maj, 19maj, 26 maj, och 2 juni.

Mer info kring karanlyften finns på anslagstavlorna vid klubbhus, och Kranen.