Den som inte redan sett att bryggan på stora hamnpiren är på väg att byggas, kan
gärna ta sig en vårpromenad, för att på plats se hur arbetet fortskrider.
Det är tänkt att det ska bli ca.45 platser på denna brygga. 14st skall erbjudas
de som redan har sin båtplats där. 10st är tänkt att Gästhamnen skall få ta hand om, och de resterande ca. 20 platserna skall erbjudas den kö som finns idag.
Byggnationen planeras vara färdig 31 maj i år.
Kommunen arbetar tillsammans med VBFK och SSV för att hitta bästa möjliga lösningar på framtida fördelning av båtplatser.