Klubbhuset (åtgärdat under senare år)

Luftvärmepump är installerad. 2015

Ny spis samt kyl och frys är installerad 2015

Fönstren på södra gaveln utbytta mot nya. 2015

2 av fönstren mot sjön är utbytta mot nya. 2016

Det fönster som återstår mot sjön skall ersättas med ett nytt samt en ny altandörr. Material är inköpt. Montering under sker under våren. 2017

Vindskivorna är utbytta. 2016

Nytt golv är inlagt i entré och toalett. 2016