Upptagning hösten 2022 i Vadstena

Ordinarie dagar för sjösättning med Segelsällskapet Vätterns stationära båtkran vid vallgraven:

Lördag 17 september

Lördag 24 september

Lördag 1 oktober

Lördag 8 oktober

Lördag 22 oktober

Listor för bokning är uppsatta på gaveln av SSV:s klubbhus.

Ange namn, telefonnummer, vikt på båt, platsnummer för båtplanen och eventuellt behov av traktor.

Upptagning sker angivna dagar kl. 9-12 och om många båtar är inbokade så förlängs tiden.

1:a bokningen görs på listans 1:a rad ( = lyft kl. 9.00), 2:a bokningen på andra raden o.s.v. Vi kan inte ha luckor i planen för sjösättning för att någon helst vill komma sent på ordinarie lyftdagarna.

Vid lyft på ordinarie lördagar betalar medlem i SSV 300 kr för ett lyft och icke medlem 400 kr. Kontantbetalning med jämna pengar till kranskötaren.

Traktor för transport av båtar på vagnar hanteras av Vadstena Båt och Fiskeklubb vid ordinarie sjösättningsdagar. Kontaktperson är Klas Johansson tel. 0705 544989.

250 kronor/transport är avgiften som betalas kontant med jämna pengar till traktorföraren vid transport.

Vid upptagning ansvarar båtägaren för att:

-vara på plats i god tid innan lyft.

-ha en medhjälpare med vid lyftet.

-båten inklusive utrustning ej väger över 7500 kg vilket är kranens maxkapacitet.

-betala lyftavgiften med jämna pengar kontant till kranskötaren.

-båten är försäkrad.

Vi sjösätter även båtar utanför angivna ordinarie lördagar, då till något förhöjda avgifter, 400 kr/lyft för medlem och 600 kr/lyft för icke medlem.

Dessa sjösättningar kan bokas direkt hos ordinarie kranskötare. Se information med namn och telefonnummer vid båtkranen och dessutom i vår medlemstidning Piren.