Sjösättning 2017

Sjösättning, våren 2017 i Vadstena.

 Då förutsättningarna för en vanlig och normal sjösättning inte finns, eftersom Klaffbron behöver renoveras, kommer ett något annorlunda förfarande att genomföras våren 2017.

Det som gäller, är i stora drag är följande:

 1. Klaffbron är under renovering även sommaren 2017.
 2. Klaffbron kommer INTE att öppnas 2017.
 3. Vid fem(5st) tillfällen kommer sjösättning att ske under våren 2017.
 4. Dessa tillfällen är: 29 april, 13 maj, 20, maj, 27 maj, och 10 juni.
  29/4, 13/5, 20/5, och 10/6, kommer båtar med max vikt 6 ton att kunna lyftas.
  27/5 kommer det att finnas möjlighet att lyfta båtar upp till 12 ton.
 5. Sjösättningar kommer att göras kl.9.00–12.00(längre vid behov) dessa lördagar.
  Alla måste vara i god tid för att få ett så bra lyftförlopp som möjligt.
 6. Listor finns som vanligt att teckna sig på, vid SSV’s klubbhus. Inga tidsangivelser gäller. Endast ordningsföljden på lista eller kranförarens anvisningar gäller.
  De som önskar hjälp med traktor vid sjösättning, kontaktar som vanligt VBFK för hjälp.
 7. Kostnader är desamma som tidigare år, och betalas till SSV’s kranansvarig på plats, och VBFK’s, traktorförare. Alltså samma förfarande som vid vanlig sjösättning.
 8. Alla båtar måste vara försäkrade.

Hanteringen under hösten 2017 återkommer vi om senare.


OBS!

Vi sjösätter alltså i år med mobil lyftkran, placerad direkt utanför klaffbron.

Brotider hösten 2016

Broöppning hösten 2016 i Vadstena

 Följande dagar kommer klaffbron vid slottet att öppnas för inpassage i höst.

Det är lördagar som gäller.

 Öppningstid är kl.9.00 – 10.00.   (annan tid 1 oktober)

 Öppningsdagar är:

 • 17 september
 • 24 september
 • 1 oktober      OBS! tid denna dag kl.14.00-15.00
 • SSVs båtkran startar lyfta kl. 14.00 lördag 1 oktober
 • 8 oktober
 • 22 oktober

Obs! det blir alltså 2 veckors mellanrum tills sista öppningen för året.

Båtlyft med SSVs båtkran görs i samband med broöppningarna.

Teckna er som vanligt på lyftlistan vid SSVs klubbhus.

Traktor bokas med båtklubben.